داره تموم ميشه….. امسالم روز اخرماه رمضون شد يه روز مونده تموم شه./…….
ولي هيچ استفاده اي نكردم اونطوري كه ميخام نميشه وهمش اخرين روزا كه ميشه ميگم خداي مهربون بازم تموم شد و هيچ كاري نكردم سال بعد رو نصيبم كن ……. خدايا ببخشم