روزاي آخر

ديگه يواش يواش داريم به روزهاي اخر ماه مبارك نزديك ميشيم الان روز 22 هستش و يه هفته اي بيشتر نمونده …. خيلي زود تموم شد خيلي زودتر از اوني كه تصورش كنيم ..رجب اومد شعبان اومد گذشتن اون روزاي عزيزو ماه رمضون مبارك و عزيزتر از بقيه روزا وماهها اومد و شديم مهمون خاص خداي مهربون كه سفره كرم و بزرگي و بخشش رو باز كرده برامون تا هر چقد ميتونيم استفاده كنيم ولي دريغ وافسوس كه كم استفاده ميكنيم يا اصلا فكر نميكنيم چه روزهاي عزيزي خدا اجازه داده ببينيم و شايد سال بعد نبينيم و …….