بایگانی ماهیانه: دسامبر 2015

كلام رسول مهرباني

 

رسول خدا صلى الله عليه و آله :

ليسَ إيمانُ مَن رآني بعَجَبٍ و لكنّ العَجبَ كلَّ العَجبِ لِقومٍ رأَوا أوْراقا فيها سَوادٌ فآمَنوا بهِ أوّلِهِ و آخِرهِ؛

ايمان آوردن كسى كه مرا ديده شگفت آور نيست بلكه شگفتى بسيار از مردمانى است كه [تنها] برگه هايى نوشته شده ديدند و از ابتدا تا انتها به آن، ايمان آوردند.